fbpx

水下攝影講座 – 海底拍攝技巧後期剪接製作分享 2024

熱愛潛水既我地🤿除左想捕捉海洋生物既足跡之外,更加希望可以將海底入邊嘅一切美景呈現俾大家睇🪸
你又知唔知水下錄影同後期剪輯製作其實都好考功夫呢🫧
今次我們特別邀請到楊正軍先生黎同大家分享水下錄影嘅攝影心得同後期剪輯嘅技巧,快啲嚟睇吓佢到底係點樣影出咁多咁好睇既作品✨