Subject : Dive at Sipadan

Location : Sipadan

Camera : 

Model : 

Camera Housings : 

Photographer :